Фінансовий звіт за І квартал 2023 року

 

Фінансовий звіт за І квартал 2023 року

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» Славутська гімназія №6 Славутської міської ради надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за І квартал 2023 року.

Кошторисні призначення на утримання закладу в 2023 році:

                                                                                                  Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Видатки на капітальний ремонт

Заробітна плата

1932,3

8611,0

178,3

 

Медикаменти

4,8

     

Продукти харчування

396,3

     

Енергоносії:

903,8

     

-        природний газ

670,9

     

-        водопостачання

26,6

     

-        електроенергія

195,9

     

-        інші енергоносії

10,4

     

Інші видатки

221,3

   

973,7

Послуги

383,5

     

Всього

3842,0

 

8611,0

178,3

973,7

 

 

 

                                                                                                                              Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за І квартал 2023 року

                                                                                                            тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Видатки на кап.ремонт

 

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Видатки на кап.ремонт

 

Заробітна плата

2399,2

374,5

1980,1

44,6

 

2326,7

373,7

1944,1

8,9

   

Продукти харчування

-

-

     

-

-

       

Енергоносії в т.ч.:

208,6

208,6

     

208,5

208,5

       

-      водопостачання

0,9

0,9

     

0,9

0,9

       

-      електроенергія

15,3

15,3

     

15,3

15,3

       

-      природний газ

192,2

192,2

     

192,1

192,1

       

-   інші енергоносії

0,2

0,2

     

0,2

0,2

       

Інші видатки в т.ч.:

489,3

365,6

   

123,7

487,3

363,6

   

123,7

 

-      оплата послуг окрім комунальних (інтернет, телекомунікаційні послуги, профдезроботи, охоронні послуги)

240,0

240,0

     

238,0

238,0

       

-      придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари)

124,5

124,5

     

124,4

124,4

       

-      видатки на капітальний ремонт

123,7

     

123,7

123,7

     

123,7

 

-      видатки на відрядження

1,1

1,1

     

1,1

1,1

       

-      податки

0,06

0,06

     

0,06

0,06

       

Всього

3097,1

948,7

1980,1

44,6

123,7

3022,5

945,8

1944,1

8,9

123,7

 
                           

 

 

 

 

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Залишок коштів станом на 01.04.2023 року становить 5,2 тис. грн.

Інформація

 прокошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

  Залишок коштів станом на 01.04.2023 року становить 3,0 тис. грн.