Фінансовий звіт за 9 місяців 2021 року

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту» Славутська гімназія №6 надає фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за 9 місяців 2021 року.

Кошторисні призначення на утримання закладу в 2021 році:

                                                                                                                            тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

1418,2

8320,0

295,6

 

медикаменти

3,5

     

продукти харчування

257,0

     

Енергоносії:

331,3

     

природний газ

209,3

     

вода

15,3

     

електроенергія

99,3

     

вивіз побутових відходів

7,4

     

Інші видатки:

254,9

     

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

   

30

324,8

Всього

2264,9

8320,0

325,6

324,8

  

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за 9 місяців 2021 року

                                                                                                                          тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

9291,4

1337,8

7720,5

233,1

8414,0

1329,0

6941,7

143,3

Медикаменти

2,6

2,6

   

2,0

2,0

   

Продукти харчування

153,6

153,6

   

153,5

153,5

   

Енергоносії в т.ч.:

227,2

227,2

   

227,2

227,2

   

вода

9,7

9,7

   

9,7

9,7

   

електроенергія

58,2

58,2

   

58,2

58,2

   

газ

156,8

156,8

   

156,8

156,8

   

утилізація сміття

2,5

2,5

   

2,5

2,5

   

Інші видатки в т.ч.:

538,4

290,1

248,3

 

483,5

262,0

221,5

 

оплата відряджень

6,8

2,4

4,4

 

3,3

2,4

0,9

 

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні послуги, профдезроботи, ремонт локальної електромережі, перевірка та перезарядка вогнегасників)

106,2

106,2

   

103,0

103,0

   

придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, м’який інвентар, посуд)

99,2

99,2

   

89,4

89,4

   

податки

1,4

1,4

   

1,4

1,4

   

заходи, спрямовані на підвищення якості освіти

324,8

80,9

243,9

 

286,4

65,8

220,6

 

Всього

10213,2

2011,3

7968,8

233,1

9280,2

1973,7

7163,2

143,3

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладам та установам від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 11,7тис. грн. :

Товаром на суму     11,7 тис. грн.:

 • Господарські товари – 1,1 тис. грн.
 • Пам’ятні дошки       – 1,0 тис. грн.
 • Вішалка з гачками     – 1,8 тис. грн.
 • Тюль                          – 2,2 тис. грн.
 • Стенд                         – 0,5 тис. грн.
 • Годинник                   – 0,1 тис. грн.
 • Підвазонники             – 0,2 тис. грн.
 • Будівельні товари     – 4,7 тис. грн.
 • організацію харчування дітей – 172,2 тис. грн.;
 • ін. поточні видатки – 0,04 тис. грн.
 •   Залишок коштів станом на 01.10.2021 року становить 3,0 тис. грн.

Коштами у сумі  0,00 тис. грн.  

Залишок коштів станом на 01.10.2021 року становить 7,2 тис. грн.

Інформація

 прокошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 175,2 тис. грн., у тому числі  173,7 тис. грн. за харчування дітей;  1,5 тис. грн. від оренди приміщень;  з них за 9 місяців 2021 року використано  172,2 тис. грн.

Кошти використано   на:

 • організацію харчування дітей – 172,2 тис. грн.;
 • ін. поточні видатки – 0,04 тис. грн.
 • Залишок коштів станом на 01.10.2021 року становить 3,0 тис. грн.