Фінансовий звіт за перший квартал 2021 року

Фінансовий звіт за перший квартал 2021 року

На виконання  статті 30 Закону України «Про освіту» Славутська гімназія №6 Славутської міської ради  надає фінансовий звіт про    надходження та використання  всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством за І квартал 2021 року.

Кошторисні призначення на  утримання закладу в 2021 році:  

                                                                                                                                                         Тис.грн.

КЕКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Місцевий бюджет

Державна освітня субвенція

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державна субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку

Заробітна плата

1418

8320

205

 

медикаменти

3,5

     

продукти харчування

222

     

енергоносії

511.8

     

природний газ

199.7

     

вода

15,3

     

електроенергія

99,3

     

інші видатки

197.5

     

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

   

30

123.5

Всього

2155.3

8320

235

123.5

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий звіт

про надходження та використання всіх отриманих коштів

за І квартал 2021 року

                                                                                                                                                         тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Державна субвенція

Субвенція ДП ОЗОПП

Місцевий бюджет

Держав на суб-венція

Субвенція ДП ОЗОПП

Заробітна плата

2784.5

438.7

2289.7

56.1

2636.3

437.9

2150

48.4

медикаменти

0

0

   

0

0

   

продукти харчування

50

50

   

50

50

   

Енергоносії в т.ч.:

210.41

210.41

   

207.29

207.29

   

вода

3.4

3.4

   

3.4

3.4

   

електроенергія

24.1

24.1

   

24

24

   

газ

107.6

107.6

   

83.8

83.8

   

інші видатки в т.ч.:

25.7

25.7

   

25.6

25.6

   

оплата відряджень

2.4

2.4

   

2.4

2.4

   

оплата послуг окрім ко-мунальних ( послуги: інтернет, телекомуніка-ційні, утилізація відхо-дів, профдезроботи, ре-монт локальних електро-мереж, перевірка та пере-зарядка вогнегасників, ремонт блискавкозахис-ту, обробка дерев’яних конструкцій вогнетрив-ким розчином)

23.3

23.3

   

23.2

23.2

   

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

               

Податки

0.5

0,5

   

0,5

0,5

   

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку

               

Всього

3071.11

3071.11

2289.7

56.1

2919.69

2919.69

2150

48.4

Фінансовий звіт

про надходження та використання отриманих коштів на оздоровлення та відпочинок дітей за І квартал 2021 року

                                                                                                                                                         тис.грн.

КЕКВ

Профінансовано

В тому числі

Касові видатки

В тому числі

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Місце вий бюджет

Спецрахунок

Медикаменти

           

Продукти харчування

           

Придбання обладнання, матеріалів, обладнання та інвентарю (будівельні матеріали, господарські товари, електротовари, мякий інвентар, посуд)

           

Всього

           

Інформація

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Всього надійшло, як благодійна  допомога закладам та установам від батьків, учнів, організацій та фізичних осіб 0.1тис. грн. :

Товаром на суму     1 тис. грн.:

  • Господарські товари – 1 тис. грн.
  • організацію харчування дітей – 77,9 тис. грн.;
  • ін. поточні видатки – 0,04 тис. грн.
  •   Залишок коштів станом на 01.04.2021 року становить 7,4 тис. грн.

Коштами у сумі  0,00 тис. грн.  

Залишок коштів станом на 01.04.2021 року становить 7,2 тис. грн.

Інформація

 про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

За надані освітні, платні послуги на рахунок спеціального фонду надійшло 85,3 тис. грн. , у тому числі  84,5 тис. грн. за харчування дітей;  0,8 тис. грн. від оренди приміщень;  з них за І квартал 2021 року використано  77,9 тис. грн.

Кошти використано   на: